Donation

Donationer

För att möjliggöra planteringen av denna skog behövs din hjälp! Varje bidrag är välkommet och har betydelse. För olika bidragssummor vill vi visa vår uppskattning genom exempelvis, certifikat, inskrift mm, som kan vara i ditt eller någon annans namn. Vi hoppas att vi får tacka dig och därför kommer samtliga donationer över 300 kr med på givarlistan.

Bestäm hur mycket du vill bidra med, använd sedan talongen under publikationer och skicka in detaljerade uppgifter.

  • Vid inskription i RW-boken får du också ett RW-certifikat.
  • Vid exklusivt numrerat certifikat får du också inskription i RW-boken.
  • Vid namn på namntavla får du också inskription och certifikat.

Här kan du donera direkt på webben.

Plusgiro: 15 03 76-2
Bankgiro: 5816-5515
Vänligen ange "Raoul Wallenbergskogen"