Barn som planterar

Om oss

Raoul Wallenbergskogen är ett projekt och insamling för att plantera en skog för att hedra Raoul Wallenbergs minne och gärningar.

KKL är en organisation som har till syfte att stödja olika projekt vad gäller trädplantering, vattenforskning och miljöutveckling. För mer än 110 år sedan började Keren Kajemet (KKL) att plantera träd i Israel. Tack vare framgångsrik forskning och plantering har vi många skogar, parker, vattenreservoarer och kontroll över öknens utbredning. Keren Kajemet har planterat mer än 230 miljoner träd och Israel är det enda land i världen där öknen minskar istället för ökar. Då, liksom nu är verksamheten beroende av bidrag och gåvor där varje krona påverkar. Din gåva ger liv till människor, djur och natur. KKL hjälper också andra länder avseende forskning och praktisk utveckling inom dessa områden. På hemsidan finns mer information.