Vi stödjer detta projekt

Raoul Wallenbergskogen har flera stödjare och samarbetspartners

RAOUL WALLENBERG 2012 - REGERINGEN
Regeringen har beslutat att i Sverige och internationellt uppmärksamma att Raoul Wallenberg 2012 skulle ha blivit 100 år genom att hedra hans minne med olika evenemang och aktiviteter.

http://www.regeringen.se/sb/d/15162

 

YAD VASHEM
Yad Vashem safeguards the memory of the past and imparts its meaning for future generations. Established in 1953, as the world center for documentation, research, education and commemoration of the Holocaust, Yad Vashem is today a dynamic and vital place of intergenerational and international encounter.

http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/index.asp

 

Tycker du att Raoul Wallenbergskogen är ett bra projekt? Kontakta oss för att bli supporters eller samarbetspartners.