Projektet

Tanken med planteringen av skogen är att den ska bli ett bestående minnesmärke för Raoul Wallenberg och hans gärningar. Skogen kommer också att bli en plats för ceremonier för delegationer från Sverige och andra länder. På så sätt blir både Raoul Wallenberg och Sverige uppmärksammat i olika sammanhang.

Eftersom att allmänheten är engagerad i donationen så leder projektet också till ökad kunskap, engagemang och medvetande. Insamlingen blir såväl en hyllning som utbildning i kunskapen om hans gärningar och vad vi kan dra för lärdomar av dessa i dagens samhälle.

Genom att plantera träd till Raoul Wallenbergs ära så påminns vi om vad en enskild person, med mod, vilja och inställning kan åstadkomma. I alla situationer har vi ett val, och det är upp till varje människa att själv bestämma hur hon ska handla. När en människa agerar förändras hela tillvaron. I Talmud står att den som räddar ett liv, räddar en hel värld. Det krävs bara att en person gör något och vågar göra det som är rätt. Låt oss hjälpa oss själva och framtida generationer att minnas var människas värde. Låt detta minnesmärke bli en levande hågkomst om vad som krävs av oss och kommande generationer om vi stöter på nya förföljelser, förtryck, rasism, antisemitism eller andra oönskade beteenden i samhället.

Raoul Wallenberg har förutom att ha räddat tusentals judar som påverkar flera generationer, också visat egenskaper som personlig förebild. Därför vill vi plantera denna skog i hans minne.